OBNOVA STANOVANJSKIH BLOKOV:

MOŠA PIJADE 6-11 , 2000 MARIBOR
PRVOMAJSKA 5 , 2000 MARIBOR
PRVOMAJSKA 5A, 2000 MARIBOR
STRELIŠKA 3, 1000 LJUBLJANA
ČEČOVJE 27, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
BETNAVSKA 18, 2000 MARIBOR
ŠUBIČEVA 3, 1000 LJUBLJANA
POLJANSKI NASIP 24, 1000 LJUBLJANA
POLJANSKI NASIP 26, 1000 LJUBLJANA
POLJANSKI NASIP 28, 1000 LJUBLJANA
FRANKOLOVSKA 9, 2000 MARIBOR
FRANKOLOVSKA 13, 2000 MARIBOR
CELJSKA 2-4, 2000 MARIBOR
ČRTOMIROVA 21 C, 1000 LJUBLJANA
PARTIZANSKA 12, 2000 MARIBOR
PARTIZANSKA 3-5, 2000 MARIBOR
EUROCENTER – TIVOLSKA 48, 1000 LJUBLJANA
BEŽIGRAD 18, 1000 LJUBLJANA
ŠALEŠKA 2A, 3323 VELENJE
ŠALEŠKA 2C, 3323 VELENJE
ŠALEŠKA 2B, 3323 VELENJE
LEVSTIKOV TRG 7, 1000 LJUBLJANA
DERČEVA 37 IN 41, 1000 LJUBLJANA
DERČEVA 41, 1000 LJUBLJANA
FRANKOLOVSKA 5, 2000 MARIBOR
CELOVŠKA 108, 1000 LJUBLJANA
POLJE CESTA V./4, 1000 LJUBLJANA
KORČETOVA 8, 2000 MARIBOR
BETNAVSKA 106 , 2000 MARIBOR
BETNAVSKA 108, 2000 MARIBOR
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 12 , 1000 LJUBLJANA
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 13, 1000 LJUBLJANA
SHAKESPEAROVA 4, 2000 MARIBOR
POLONCE ČUDE 13, 1000 LJUBLAJNA
CIGALETOVA 8, 1000 LJUBLJANA
KRPANOVA 1, VRHNIKA
KOSARJEVA 54, 2000 MARIBOR
LJUBLJANASKA 64, 3000 CELJE
GRABLOVIČEVA 32, 1000 LJUBLJANA
LJUBLJANSKA 64, 3000 CELJE
TRUBARJEVA 27, 1000 LJUBLJANA
DALMATINOVA 11, 1000 LJUBLJANA
PRIJATELJEV TRG 13, 1310 RIBNICA
MEDVOŠKA 12, 1000 LJUBLJANA
MIRJE 15, 1000 LJUBLJANA
TRDINOVA 5, 1000 LJUBLJANA
CESTA ZMAGE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
PIVOLA 21, 2311 HOČE
RAZLAGOVA 5, 2000 MARIBOR
MESTNI TRG 6, 1000 LJUBLJANA
ČEČOVJE 35, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
KREKOVA 13, 2000 MARIBOR
BESEDNJAKOVA 2, 2000 MARIBOR
HEROJA BRAČIČA 17, 2000 MARIBOR
MOŠKRIČEVA 34, 1000 LJUBLJANA
INDUSTRIJSKA 16, 2342 RUŠE
TRŽAŠKA 11, 1000 LJUBLJANA
KAMNIŠKA 48, 2000 MARIBOR
SLOMŠKOVA 25, 100 LJUBLJANA
KOTNIKOVA 22, 1000 LJUBLJANA
POLJANSKA 9, 4220 ŠKOFJA LOKA
JEZDARSKA ULICA 1, 2000 MARIBOR
ANGELCE OCEPKOVE 9, 1000 LJUBLJANA
BORŠNIKOVA 55, 2000 MARIBOR
PRUŠNIKOVA 3-15, 1000 LJUBLJANA
PREŠERNOVA 15, 1000 LJUBLJANA
PRIVOZ 11 A , 1000 LJUBLJANA
PRIVOZ 11 B, 1000 LJUBLJANA
PRIVOZ 11 C, 1000 LJUBLJANA
TRG KOMANDANTA STANETA 6, 1000 LJUBLJANA
TYRŠEVA 18, 2000 MARIBOR
JANEZA PUHARJA 7, 4000 KRANJ
BORŠTNIKOVA 110, 2000 MARIBOR
TURJAŠKO NASELJE 6, 1330 KOČEVJE
HEROJA BRAČIČA 22, 2000 MARIBOR
KOROŠKA 2A, 1000 LJUBLJANA
KOŠENINOVA 6, 2342 RUŠE
VOŠNJAKOVA 16, 1000 LJUBLJANA
PRUŠNIKOVA 51, 1000 LJUBLJANA
ZA HRIBOM 26 , 1000 LJUBLJANA
ZA HRIBOM 28, 1000 LJUBLJANA
ZA HRIBOM 30, 1000 LJUBLJANA
RES D.O.O.
RMS INVEST D.O.O.
FRANKOPANSKA 24, 1000 LJUBLJANA
SLADKI VRH 5C, 2214 SLADKI VRH
SLADKI VRH 5Č, 2214 SLADKI VRH
GREGORČIČEVA 13A, 1000 LJUBLJANA
TRG REVOLUCIJE 5, 2000 MARIBOR
TRG KOMANDANTA STANETA 5, 1000 LJUBLJANA
TRG REVOLUCIJE 7, 2000 MARIBOR
OSVOBODILNE FRONTE 9, 6310 IZOLA
AŠKERČEVA 16, 2000 MARIBOR
MALGAJEVA 18, 1000 LJUBLJANA
GERBIČEVA 31, 1000 LJUBLJANA
POLJANSKA CESTA 19, 1000 LJUBLJANA
VEROVŠKOVA 22, 1000 LJUBLAJNA
ŽUPANČIČEVA 27, 4000 KRANJ
FLANDROVA 6, 1000 LJUBLJANA
ZELENA POT 21, 1000 LJUBLJANA
ŠTIHOVA 11, 1000 LJUBLJANA
TREBINJSKA 5, 1000 LJUBLJANA
TREBINJSKA 7, 1000 LJUBLJANA
BEVKOVA 6, 2000 MARIBOR
JAKČEVA 20, 8000 NOVO MESTO
VOJKOVA 52, 1000 LJUBLJANA
MIRJE 5 , 1000 LJUBLJANA
MIRJE 5A, 1000 LJUBLJANA
STROSSMAYERJEVA 8, 2000 MARIBOR
MOLNIŠKE ČETE 1, 1000 LJUBLJANA
MOLNIŠKE ČETE 3, 1000 LJUBLJANA
MOLNIŠKE ČETE 5, 1000 LJUBLJANA
TYRŠEVA 14, 2000 MARIBOR
MOČILNIKARJEVA 6, 1000 LJUBLJANA
BARVARSKA 5, 2000 MARIBOR
EFENKOVA 61, 3320 VELENJE
LJUBLJANSKA 56, 3000 CELJE
JEŽA 98, 1000 LJUBLJANA
PREŠERNOVA 24, 2000 MARIBOR
VALVASORJEVA 1, 1000 LJUBLJANA
ROŽANSKA 3, 1000 LJUBLJANA
PARTIZANSKA 49, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
ARCHINETOVA 11 , 1000 LJUBLJANA
ARCHINETOVA 13, 1000 LJUBLJANA
HEROJA BRAČIČA 16,, 2000 MARIBOR
BEVKOVA 11, 5270 AJDOVŠČINA
KOROŠKA 24, 1000 LJUBLJANA
LJUBLJANSKA C 54, 3000 CELJE
ŽELEZNIŠKA CESTA 4, 1230 DOMŽALE
ŽUPANČIČEVA 2, 1000 LJUBLJANA
RUSJANOV TRG 1, 1000 LJUBLJANA
GREGORČIČEVA 9, 1000 LJUBLJANA
GREGORČIČEVA 11A, 1000 LJUBLJANA
GREGORČIČEVA 13, 1000 LJUBLJANA
CAFOVA 5, 2000 MARIBOR
GORIŠKA 17A, 2000 MARIBOR
GORIŠKA 17B, 2000 MARIBOR
GORIŠKA 17C, 2000 MARIBOR
GORIŠKA 19B, 2000 MARIBOR
GORIŠKA 19A, 2000 MARIBOR
GORIŠKA 19C, 2000 MARIBOR
CANKARJEVO NABREŽJE 7, 1000 LJUBLJANA
PODLJUBNIK 158, 1000 LJUBLJANA
ROBOVA 31, 1360 VRHNIKA
HUBADOVA 20, 1000 LJUBLJANA
ŠMARTINSKA CESTA 14, 1000 LJUBLJANA
FLANDROVA 17, 1000 LJUBLJANA
MEDVEDOVA 11, 1000 LJUBLJANA
CELOVŠKA 106, 1000 LJUBLJANA
KAMNIŠKA 12, 2000 MARIBOR
JADRANSKA 16, 6000 KOPER
RUSKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
TRŽAŠKA 51A, 1000 LJUBLJANA
KAMNIKARJEVA 5, 1291 ŠKOFLJICA
KAMNIKARJEVA 9, 1291 ŠKOFLJICA
MALGAJEVA 12, 1000 LJUBLJANA
ŠVABIČEVA 1, 1000 LJUBLJANA
PUHOVA 1, 1000 LJUBLJANA
PUHOVA 3, 1000 LJUBLJANA
ZELENA POT 13, 1000 LJUBLJANA
KAMNIKARJEVA 7, 1000 LJUBLJANA
RUDIJA PAPEŽA 32, 4000 KRANJ
MESTNI TRG 13, 1000 LJUBLJANA
TAVČARJEVA 10, 1000 LJUBLJANA
HEROJA MARINCLJA 11, 1330 KOČEVJE
ŠTEFANA KOVAČA 21, 9000 MURSKA SOBOTA
SLAPE 14, 1000 LJUBLJANA
ULICA KNEZA KOCLJA 37, 2000 MARIBOR
SHAKESPEAROVA 10, 2000 MARIBOR
ZVEZDA 21
TREBINJSKA 9, 1000 LJUBLJANA
OB SOTOČJU 4, 1000 LJUBLJANA
OB SOTOČJU 6, 1000 LJUBLJANA
PREŠERNOVA 7, 1000 LJUBLJANA
KOSARJEVA 12, 2000 MARIBOR
ANE ZIHERLOVE 12, 1000 LJUBLJANA
MEDVEDOVA 1, 1000 LJUBLJANA
POKOPALIŠKA 41, 1000 LJUBLJANA
POKOPALIŠKA 43, 1000 LJUBLJANA
POKOPALIŠKA 45, 1000 LJUBLJANA
MEDVEDOVA 1, 1000 LJUBLJANA
LEPODVORSKA 2, 1000 LJUBLJANA
STARI TRG 9, 1000 LJUBLJANA
VODNIKOV TRG 5, 1000 LJUBLJANA
ZELENA POT 13, 1000 LJUBLJANA
POLJANSKA 18, 1000 LJUBLJANA
HEROJA STANETA 22, 2000 MARIBOR
PRUŠNIKOVA 14, 2000 MARIBOR
PRUŠNIKOVA 16, 2000 MARIBOR
PRUŠNIKOVA 18, 2000 MARIBOR
PRUŠNIKOVA 20, 2000 MARIBOR
PRUŠNIKOVA 22, 2000 MARIBOR
JESENKOVA 2, 1000 LJUBLJANA
BEETHOVNOVA 4, 1000 LJUBLJANA
POSTOJNSKA 21, 1000 LJUBLJANA
SLATKI VRH 4, SLATKI VRH
FLUKSOVA 1, 2000 MARIBOR
FLUKSOVA 3, 2000 MARIBOR
BRATOV UČAKAR 136, LJUBLJANA
BRATOV UČAKAR 138, LJUBLJANA

NOVOGRADNJE:

 • VILA PARK LUCIJA
 • VILA URBANA
 • TACENSKI DVORI
 • POLJANSKI NASIP
 • OBJEKT TIVOLI
 • OBJEKT KISOVEC
 • TRNOVSKA VRATA
 • OBJEKT POLJANE MARIBOR
 • OKTOBERSKA KOPER
 • ŠTUDENTSKI DOM POTOČNIKOVA
 • TSO BOHINJSKA BISTRICA
 • POLJANE 2
 • VILA BLOK CERKLJE
 • JAMA KRANJ
 • EUROCENTER TIVOLSKA
 • TRIGLAVSKA BEŽIGRAD
 • PSO DOBRNA
 • POLJANSKO NABREŽJE
 • MAGDALENA MARIBOR 1,2,3
 • PROBANKA MARIBOR
 • TUGA VIDMARJA KRANJ
 • PSO JEZDARSKA
 • MODRA LAGUNA CELJE
 • SPO MALGAJEVA
 • ROTONDA KOPER
 • TPC LIVADE
 • PSK OLMO
 • TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA
 • TEHNOLOŠKI PARK NOVA GORICA
 • PSO REJČEVA
 • TRGOVSKI CENTER MAXIMUS
 • BLOKI STRUŽEVO
 • TPK RUDNIK
 • NASELJE MAJ
 • STANOVANJSKI KOMPLEKS LAVRICA
 • NASELJE KOSEZE
 • STANOVANJSKO NASELJE SOTOČJE
 • SOSESKA VIČ
 • NASELJE GAJ KAMNICA
 • SPO BISTRA DOMŽALE
 • BLOKI CVETKOVA MURSKA SOBOTA
 • STANOVANJSKA SOSESKA APNENICA,PODUTIK
 • STANOVANJSKA SOSESKA STUDENCI
 • VEČSTANOVANJSKI NIZ KNEZOV ŠTRADON
 • OBJEKT MOČERAD
 • PGH KOSEZE
 • TC STARI MIR
 • STANOVANJSKO NASELJE NOVIH DIMENZIJ KOSEZE
 • PSO LEVEC
 • VILA BLOK POKLUKARJEVA
 • POŠTA METLIKA
 • NASELJE ŠALEK VELENJE
 • PSO MAISTROV DVOR
 • OBJEKT KRTINA
 • STANOVANJSKO NASELJE ATRIUM
 • STANOVANJSKO NASELJE SAVSKI BREG
 • OBJEKT T3 TRZIN
 • OBJEKT DUNAJSKI KRISTALI
 • VSO MOZAIK G. RADGONA
 • OBJEKT KOČEVSKA REZIDENCA
 • POŠTA KRANJ
 • STANOVANJSKA STAVBA PODROŽNIK MOZIRJE (NOVOGRADNJA) – MOZIRJE
 • SOSESKA GAJ (NOVOGRADNJA) – PRESERJE PRI RADOMLJAH
 • SOSESKA BISTRA (NOVOGRADNJA) – DOMŽALE
 • STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT STARA ČRPALKA (NOVOGRADNJA) – KAMNIK
 • SONČNO NASELJE RAČE
 • STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT KOMENDA (NOVOGRADNJA) – KOMENDA
 • SOSESKA D15 (NOVOGRADNJA) – DOMŽALE
 • STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT SVETILNIK (NOVOGRADNJA) – KAMNIK
 • STANOVANJSKO NASELJE BRDO LJUBLJANA