• MOŠA PIJADE 6-11 , 2000 MARIBOR
 • PRVOMAJSKA 5 , 2000 MARIBOR
 • PRVOMAJSKA 5A, 2000 MARIBOR
 • STRELIŠKA 3, 1000 LJUBLJANA
 • ČEČOVJE 27, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
 • BETNAVSKA 18, 2000 MARIBOR
 • ŠUBIČEVA 3, 1000 LJUBLJANA
 • POLJANSKI NASIP 24, 1000 LJUBLJANA
 • POLJANSKI NASIP 26, 1000 LJUBLJANA
 • POLJANSKI NASIP 28, 1000 LJUBLJANA
 • FRANKOLOVSKA 9, 2000 MARIBOR
 • FRANKOLOVSKA 13, 2000 MARIBOR
 • CELJSKA 2-4, 2000 MARIBOR
 • ČRTOMIROVA 21 C,  1000 LJUBLJANA
 • PARTIZANSKA 12, 2000 MARIBOR
 • PARTIZANSKA 3-5, 2000 MARIBOR
 • EUROCENTER – TIVOLSKA 48, 1000 LJUBLJANA
 • BEŽIGRAD 18,  1000 LJUBLJANA
 • ŠALEŠKA 2A, 3323 VELENJE
 • ŠALEŠKA 2C, 3323 VELENJE
 • ŠALEŠKA 2B, 3323 VELENJE
 • LEVSTIKOV TRG 7, 1000 LJUBLJANA
 • DERČEVA 37 IN 41,  1000 LJUBLJANA
 • DERČEVA 41,  1000 LJUBLJANA
 • FRANKOLOVSKA 5, 2000 MARIBOR
 • CELOVŠKA 108, 1000 LJUBLJANA
 • POLJE CESTA V./4, 1000 LJUBLJANA
 • KORČETOVA 8, 2000 MARIBOR
 • BETNAVSKA 106 , 2000 MARIBOR
 • BETNAVSKA  108, 2000 MARIBOR
 • TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 12 , 1000 LJUBLJANA
 • TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 13, 1000 LJUBLJANA
 • SHAKESPEAROVA 4, 2000 MARIBOR
 • POLONCE ČUDE 13, 1000 LJUBLAJNA
 • CIGALETOVA 8, 1000 LJUBLJANA
 • KRPANOVA 1, VRHNIKA
 • KOSARJEVA 54, 2000 MARIBOR
 • LJUBLJANASKA 64, 3000 CELJE
 • GRABLOVIČEVA 32, 1000 LJUBLJANA
 • LJUBLJANSKA 64, 3000 CELJE
 • TRUBARJEVA 27, 1000 LJUBLJANA
 • DALMATINOVA 11, 1000 LJUBLJANA
 • PRIJATELJEV TRG 13, 1310 RIBNICA
 • MEDVOŠKA 12, 1000 LJUBLJANA
 • MIRJE 15, 1000 LJUBLJANA
 • TRDINOVA 5, 1000 LJUBLJANA
 • CESTA ZMAGE 18, 1410 ZAGORJE OB SAVI
 • PIVOLA 21, 2311 HOČE
 • RAZLAGOVA 5, 2000 MARIBOR
 • MESTNI TRG 6, 1000 LJUBLJANA
 • ČEČOVJE 35, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
 • KREKOVA 13, 2000 MARIBOR
 • BESEDNJAKOVA 2, 2000 MARIBOR
 • HEROJA BRAČIČA 17, 2000 MARIBOR
 • MOŠKRIČEVA 34, 1000 LJUBLJANA
 • INDUSTRIJSKA 16, 2342 RUŠE
 • TRŽAŠKA 11, 1000 LJUBLJANA
 • KAMNIŠKA 48, 2000 MARIBOR
 • SLOMŠKOVA 25, 100 LJUBLJANA
 • KOTNIKOVA 22, 1000 LJUBLJANA
 • POLJANSKA 9, 4220 ŠKOFJA LOKA
 • JEZDARSKA ULICA 1, 2000 MARIBOR
 • ANGELCE OCEPKOVE 9, 1000 LJUBLJANA
 • BORŠNIKOVA 55, 2000 MARIBOR
 • PRUŠNIKOVA 3-15, 1000 LJUBLJANA
 • PREŠERNOVA 15, 1000 LJUBLJANA
 • PRIVOZ 11 A , 1000 LJUBLJANA
 • PRIVOZ 11 B, 1000 LJUBLJANA
 • PRIVOZ 11 C, 1000 LJUBLJANA
 • TRG KOMANDANTA STANETA 6, 1000 LJUBLJANA
 • TYRŠEVA 18, 2000 MARIBOR
 • JANEZA PUHARJA 7, 4000 KRANJ
 • BORŠTNIKOVA 110, 2000 MARIBOR
 • TURJAŠKO NASELJE 6, 1330 KOČEVJE
 • HEROJA BRAČIČA 22, 2000 MARIBOR
 • KOROŠKA 2A, 1000 LJUBLJANA
 • KOŠENINOVA 6, 2342 RUŠE
 • VOŠNJAKOVA 16, 1000 LJUBLJANA
 • PRUŠNIKOVA 51, 1000 LJUBLJANA
 • ZA HRIBOM 26 , 1000 LJUBLJANA
 • ZA HRIBOM 28, 1000 LJUBLJANA
 • ZA HRIBOM 30, 1000 LJUBLJANA
 • RES D.O.O.
 • RMS INVEST D.O.O.
 • FRANKOPANSKA 24, 1000 LJUBLJANA
 • SLADKI VRH 5C, 2214 SLADKI VRH
 • SLADKI VRH 5Č, 2214 SLADKI VRH
 • GREGORČIČEVA 13A, 1000 LJUBLJANA
 • TRG REVOLUCIJE 5, 2000 MARIBOR
 • TRG KOMANDANTA STANETA 5, 1000 LJUBLJANA
 • TRG REVOLUCIJE 7, 2000 MARIBOR
 • OSVOBODILNE FRONTE 9, 6310 IZOLA
 • AŠKERČEVA 16, 2000 MARIBOR
 • MALGAJEVA 18, 1000 LJUBLJANA
 • GERBIČEVA 31, 1000 LJUBLJANA
 • POLJANSKA CESTA 19, 1000 LJUBLJANA
 • VEROVŠKOVA 22, 1000 LJUBLAJNA
 • ŽUPANČIČEVA 27, 4000 KRANJ
 • FLANDROVA 6, 1000 LJUBLJANA
 • ZELENA POT 21, 1000 LJUBLJANA
 • ŠTIHOVA 11, 1000 LJUBLJANA
 • TREBINJSKA 5, 1000 LJUBLJANA
 • TREBINJSKA 7, 1000 LJUBLJANA
 • BEVKOVA 6, 2000 MARIBOR
 • JAKČEVA 20, 8000 NOVO MESTO
 • VOJKOVA 52, 1000 LJUBLJANA
 • MIRJE 5 , 1000 LJUBLJANA
 • MIRJE 5A, 1000 LJUBLJANA
 • STROSSMAYERJEVA 8, 2000 MARIBOR
 • MOLNIŠKE ČETE 1, 1000 LJUBLJANA
 • MOLNIŠKE ČETE 3, 1000 LJUBLJANA
 • MOLNIŠKE ČETE 5, 1000 LJUBLJANA
 • TYRŠEVA 14, 2000 MARIBOR
 • MOČILNIKARJEVA 6, 1000 LJUBLJANA
 • BARVARSKA 5, 2000 MARIBOR
 • EFENKOVA 61, 3320 VELENJE
 • LJUBLJANSKA 56, 3000 CELJE
 • JEŽA 98, 1000 LJUBLJANA
 • PREŠERNOVA 24, 2000 MARIBOR
 • VALVASORJEVA 1, 1000 LJUBLJANA
 • ROŽANSKA 3, 1000 LJUBLJANA
 • PARTIZANSKA 49, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
 • ARCHINETOVA 11 , 1000 LJUBLJANA
 • ARCHINETOVA 13, 1000 LJUBLJANA
 • HEROJA BRAČIČA 16,, 2000 MARIBOR
 • BEVKOVA 11, 5270 AJDOVŠČINA
 • KOROŠKA 24, 1000 LJUBLJANA
 • LJUBLJANSKA C 54, 3000 CELJE
 • ŽELEZNIŠKA CESTA 4, 1230 DOMŽALE
 • ŽUPANČIČEVA 2, 1000 LJUBLJANA
 • RUSJANOV TRG 1, 1000 LJUBLJANA
 • GREGORČIČEVA 9, 1000 LJUBLJANA
 • GREGORČIČEVA 11A, 1000 LJUBLJANA
 • GREGORČIČEVA 13, 1000 LJUBLJANA
 • CAFOVA 5, 2000 MARIBOR
 • GORIŠKA 17A, 2000 MARIBOR
 • GORIŠKA 17B, 2000 MARIBOR
 • GORIŠKA 17C, 2000 MARIBOR
 • GORIŠKA 19B, 2000 MARIBOR
 • GORIŠKA 19A, 2000 MARIBOR
 • GORIŠKA 19C, 2000 MARIBOR
 • CANKARJEVO NABREŽJE 7, 1000 LJUBLJANA
 • PODLJUBNIK 158, 1000 LJUBLJANA
 • ROBOVA 31, 1360 VRHNIKA
 • HUBADOVA 20, 1000 LJUBLJANA
 • ŠMARTINSKA CESTA 14, 1000 LJUBLJANA
 • FLANDROVA 17, 1000 LJUBLJANA
 • MEDVEDOVA 11, 1000 LJUBLJANA
 • CELOVŠKA 106, 1000 LJUBLJANA
 • KAMNIŠKA 12, 2000 MARIBOR
 • JADRANSKA 16, 6000 KOPER
 • RUSKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
 • TRŽAŠKA 51A, 1000 LJUBLJANA
 • KAMNIKARJEVA 5, 1291 ŠKOFLJICA
 • KAMNIKARJEVA 9, 1291 ŠKOFLJICA
 • MALGAJEVA 12, 1000 LJUBLJANA
 • ŠVABIČEVA 1, 1000 LJUBLJANA
 • PUHOVA 1, 1000 LJUBLJANA
 • PUHOVA 3, 1000 LJUBLJANA
 • ZELENA POT 13, 1000 LJUBLJANA
 • KAMNIKARJEVA 7, 1000 LJUBLJANA
 • RUDIJA PAPEŽA 32, 4000 KRANJ
 • MESTNI TRG 13, 1000 LJUBLJANA
 • TAVČARJEVA 10, 1000 LJUBLJANA
 • HEROJA MARINCLJA 11, 1330 KOČEVJE
 • ŠTEFANA KOVAČA 21, 9000 MURSKA SOBOTA
 • SLAPE 14, 1000 LJUBLJANA
 • ULICA KNEZA KOCLJA 37, 2000 MARIBOR
 • SHAKESPEAROVA 10, 2000 MARIBOR
 • ZVEZDA 21
 • TREBINJSKA 9, 1000 LJUBLJANA
 • OB SOTOČJU 4, 1000 LJUBLJANA
 • OB SOTOČJU 6, 1000 LJUBLJANA
 • PREŠERNOVA 7, 1000 LJUBLJANA
 • KOSARJEVA 12, 2000 MARIBOR
 • ANE ZIHERLOVE 12, 1000 LJUBLJANA
 • MEDVEDOVA 1, 1000 LJUBLJANA
 • POKOPALIŠKA 41, 1000 LJUBLJANA
 • POKOPALIŠKA 43, 1000 LJUBLJANA
 • POKOPALIŠKA 45, 1000 LJUBLJANA
 • MEDVEDOVA 1, 1000 LJUBLJANA
 • LEPODVORSKA 2, 1000 LJUBLJANA
 • STARI TRG 9, 1000 LJUBLJANA
 • VODNIKOV TRG 5, 1000 LJUBLJANA
 • ZELENA POT 13, 1000 LJUBLJANA
 • POLJANSKA 18, 1000 LJUBLJANA
 • HEROJA STANETA 22, 2000 MARIBOR
 • PRUŠNIKOVA 14, 2000 MARIBOR
 • PRUŠNIKOVA 16, 2000 MARIBOR
 • PRUŠNIKOVA 18, 2000 MARIBOR
 • PRUŠNIKOVA 20, 2000 MARIBOR
 • PRUŠNIKOVA 22, 2000 MARIBOR
 • JESENKOVA 2, 1000 LJUBLJANA
 • BEETHOVNOVA 4, 1000 LJUBLJANA
 • POSTOJNSKA 21, 1000 LJUBLJANA
 • SLATKI VRH 4, SLATKI VRH
 • FLUKSOVA 1, 2000 MARIBOR
 • FLUKSOVA 3, 2000 MARIBOR
 • BRATOV UČAKAR 136, LJUBLJANA
 • BRATOV UČAKAR 138, LJUBLJANA